Czy można przyjąć w polityce rachunkowości, iż dniem poniesienia kosztu jest moment przyjęcia towaru do magazynu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych koszt wyrażony w walutach obcych przelicza się po kursie średnim NBP na dzień poprzedzający poniesienie tego kosztu. W imporcie oraz WNT (w Hamburgu mamy przedstawiciela fiskalnego), faktura od kontrahenta np. z Chin wystawiana jest średnio dwa miesiące wcześniej niż faktyczna dostawa towarów do naszej firmy.

Czy zatem za dzień poniesienia kosztu należy uznać datę faktury kontrahenta, czy można przyjąć w polityce rachunkowości, iż dzień poniesienia kosztu tu moment przyjęcia towaru do magazynu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX