Czy można przenieść ucznia niekwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego z klasy sportowej do klasy ogólnej bez opinii lekarza?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zwracam się z prośbą o interpretację zapisu dotyczącego przeniesienia ucznia do oddziału ogólnego. Mam ucznia w klasie II, który:

- nie uczestniczy systematycznie w zajęciach treningowych klasy sportowej,

- jeśli jest obecny, to nie angażuje się w zajęcia, odmawia wykonywania poleceń, zachowuje się w sposób zagrażający swojemu bezpieczeństwu, robi wszystko, tylko nie to co jest przewidziane przez trenera,

- nie uzyskuje postępów w opanowaniu pływania,

- nie uczestniczy w proponowanych formach zajęć dodatkowych,

- nie uczestniczy w zawodach sportowych.

Rodzice o powyższym na bieżąco są informowani od momentu zauważenia sytuacji, czyli od 1,5 roku. W opinii trenera prowadzącego uczeń nie nadaje się do dalszego szkolenia sportowego. Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego - dalej r.t.o.s., uczniów niekwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinii lekarza, przenosi się od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału działającego na zasadach ogólnych. Zapis w statucie szkoły: "Uczniów niekwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie pisemnej opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinii lekarza, przenosi się od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do klasy działającej na zasadach ogólnych".

Czy powołując się na ww. zapisy mogę na podstawie pisemnej opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe podjąć decyzję i przenieść ucznia do równoległej klasy?

Jak się ma zapis "i opinii lekarza"?

Lekarz wydaje opinię na podstawie stanu zdrowia, wystawiając "kartę zdrowia sportowca" - w tej sytuacji zdolny.

Czy muszą być spełnione oba warunki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX