Czy można przenieść pozwolenie na rozbiórkę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnicki Radosław
Odpowiedzi udzielono: 22 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w oparciu o przepis art. 40 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud. można przenieść pozwolenie na rozbiórkę?

Jakie dokumenty dołączyć do przeniesienia, jeśli do pozwolenia na rozbiórkę potrzebujemy tylko zgody właściciela nieruchomości, a zgodnie z art. 40 pr. bud. do przeniesienia pozwolenia na budowę potrzebujemy oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX