Czy można przenieść na spółkę X prawa i obowiązki wynikające z programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydanego dla... - OpenLEX

Czy można przenieść na spółkę X prawa i obowiązki wynikające z programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydanego dla zakładu należącego do spółki Y?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 4 września 2014 r.
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2012 r.

PYTANIE

Spółka X wystąpiła do starosty z pismem, powołując się na art. 190 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) - dalej p.o.ś. jako zainteresowana nabyciem tytułu prawnego do instalacji. Spółka X nie jest w żaden sposób powiązana ze spółką Y W chwili obecnej instalacja jest w posiadaniu zakładu należącego do spółki Y. Zakład uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi w 2009 r.

Czy w związku z powyższym starosta może przenieść prawa i obowiązki wynikające z zatwierdzonego programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydanego dla zakładu należącego do spółki Y na spółkę X?

Czy spółka X musi wystąpić z nowym programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?