Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chudzik Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 7 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można przenieść ekspozycję kredytową (podmiot prowadzi działalność gospodarczą) z kategorii "poniżej standardu" do kategorii "normalne", czy też zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, należy przenieść ją do kolejnej kategorii o niższym stopniu ryzyka tj." pod obserwacją" i po kolejnych trzech miesiącach do kategorii "normalne"?

Właściciel prowadzący działalność gospodarczą był powiązany ze spółką z o.o., w której był jedynym udziałowcem i pełnił funkcję prezesa. Z uwagi na powiązania ekspozycje kredytowe, o których mowa na wstępie, były klasyfikowane do kategorii "poniżej standardu", bowiem ekspozycje spółki z o.o. również były klasyfikowane do kategorii "poniżej standardu". Obecnie brak powiązań organizacyjno-kapitałowych z uwagi na sprzedaż wszystkich udziałów w Spółce z o.o. przez właściciela nowym nabywcom Spółki z o.o. (w spółce były właściciel pełni jedynie funkcję dyrektora). Kredyty obsługiwane terminowo, sytuacja ekonomiczno-finansowa podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą jest i była prawidłowa.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?