Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można przenieść decyzję o warunkach zabudowy na inny podmiot, w przypadku gdy adresat (Jan Kowalski) przedmiotowej decyzji uzyskał na jej mocy pozwolenie na budowę, a następnie przeniósł je na nowego właściciela działki inwestorskiej (Jana Lewandowskiego)?

Wyjaśniam, że osobą, która wnosi o przeniesienie na jej rzecz decyzji o warunkach zabudowy, jest właśnie Jan Lewandowski. Dodam, że decyzja o warunkach zabudowy dotyczyła zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego na mieszkalny, a pozwolenie na budowę tylko jego części i Pan Jan Lewandowski (nowy właściciel działki) realizuje już część tej inwestycji zgodnie z pozwoleniem. Pragnie jednak zmienić sposób użytkowania pozostałej części budynku.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?