Czy można przemieszczać odpady o kodach: 01 05 08 oraz 01 05 06, w ramach technicznego sposobu zamknięcia kwatery unieszkodliwiania odpadów wydobywczych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 21 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można przemieszczać odpady o kodzie 01 05 08 - płuczki i odpady wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05, oraz 01 05 06 w ramach technicznego sposobu zamknięcia kwatery unieszkodliwiania odpadów wydobywczych?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access