Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 30 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W kwietniu 2017 r. podatnik wykupił samochód z leasingu za kwotę 21.701,48 zł netto. Przy zakupie odliczono 50% VAT. Samochód zakwalifikowano, jako środek trwały i wpisano do ewidencji środków trwałych. Jako wartość początkową środka trwałego uwzględniono wartość netto powiększoną o 50% VAT. Podatnik nie dokonał pierwszego odpisu amortyzacyjnego. W kolejnym miesiącu dokonano sprzedaży wykupionego samochodu.

Czy w sytuacji, gdy nastąpiła zmiana kwalifikacji samochodu na towar handlowy, podatnik może dokonać korekty podatku naliczonego i odzyskać uprzednio nieodliczony VAT (50%)?

W jaki sposób podatnik powinien skorygować zapis w ewidencji środków trwałych oraz kiedy i w jakiej kwocie zaliczyć wydatek, jako zakup towaru, w PKPiR?

W zakresie działalności podatnika mieści się sprzedaż samochodów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?