Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grecki Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 27 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można przekształcić we własność działkę oddaną w użytkowanie wieczyste, która nie była przeznaczona na cele budowlane?

Zapis w księdze wieczystej: Grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość. Kiedyś na działce był SKR (warsztat, szatnia dla pracowników), a na części był budynek mieszkalny. Osoby fizyczne, które kupiły ww. budynek po SKR przerobili w całości na dom mieszkalny. Na działce znajduje się również garaż po SKR (z płyt betonowych). W EGiB działka jest oznaczona jako RB - rolniczo-budowlana.

Na jakiej podstawie można dokonać przekształcenia?

Należy wydać decyzję z urzędu czy można przekształcić na podstawie ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2020 r. poz. 139) – dalej u.p.p.u.w.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?