Czy można przekazać pracownikowi pogotowia ratunkowego dowód osobisty mieszkańca domu pomocy społecznej? - OpenLEX

Czy można przekazać pracownikowi pogotowia ratunkowego dowód osobisty mieszkańca domu pomocy społecznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 14 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakich dokumentów może żądać pracownik karetki od domu pomocy społecznej zabierając mieszkańca tego domu? Mieszkańcy domu pomocy społecznej są to osoby niepełnosprawne, często ubezwłasnowolnione i bez kontaktu. Czy pracownik karetki zabierając taką osobę może żądać od pracowników domu pomocy społecznej dowodu osobistego lub kserokopii dowodu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX