Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 4 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jako instalacja energetycznego spalania paliw produkujemy odpad o kodzie 10 01 80, który zgodnie z prawem przekazujemy m.in. osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami.

Czy możemy przekazać ten odpad Kowalskiemu jeśli przyjedzie on własnym autem z małą przyczepką i poprosi o 300-500 kg takiego odpadu?

Czy w przypadku gmin, które odpad ten wykorzystują na własne potrzeby należy wymagać w umowach, żeby transportujący posiadał wpis do BDO?

Czy taki zapis w umowie uchroni przekazującego odpad przed ewentualnymi sankcjami?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?