Czy można przedłużyć umowę z obecnym ordynatorem w związku z nierozstrzygnięciem nowego konkursu? - OpenLEX

Czy można przedłużyć umowę z obecnym ordynatorem w związku z nierozstrzygnięciem nowego konkursu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łokaj Maciej
Odpowiedzi udzielono: 14 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z ordynatorem oddziału wyłonionym w drodze konkursu zawarto umowę o pracę od dnia 1 maja 2008 r. do 30 kwietnia 2014 r. (jest to pierwsza umowa na czas określony a lekarz wcześniej nie był zatrudniony w SPZZOZ). W chwili obecnej ogłoszony jest konkurs na stanowisko ordynatora, ale na pewno do dnia 30 kwietnia 2014 r. nie zostanie rozstrzygnięty.

W związku z powyższym czy możemy zawrzeć umowę na czas nieokreślony czy powinniśmy zawrzeć umowę na czas określony np. na 7 lat?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?