Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Nowakowski Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 4 października 2016 r.

PYTANIE

Gmina ma podpisaną umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Termin realizacji umowy - do 31 grudnia 2016 r. Znowelizowane przepisy dot. zamówień in-house wchodzą w życie 1 stycznia 2017 r., z tym, że zgodnie z art. 67 ust. 12 p.z.p. umowa może być zawarta nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 67 ust. 11 p.z.p. W związku z tym, że nowe przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2017 r., gmina może przesłać do gminnego przedsiębiorstwa zaproszenie do negocjacji dopiero z datą 1 stycznia, a umowa może być podpisana z uwzględnieniem całej procedury wynikającej z trybu zamówienia z wolnej ręki dopiero około 15-20 stycznia.

Co zrobić z okresem od 1 do 15-20 stycznia? Czy gmina może przedłużyć termin "starej umowy" do 15-20 stycznia na podstawie zapisów w "starej" SIWZ: "Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy: zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?