Czy można przedłużyć świadczenie rodzicielskie osobie, która złożyła wniosek o nową kartę pobytu przed wejściem w życie specustawy Covid-19?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Obywatelka Ukrainy dnia 31.03.2020 r. miała przyznane świadczenie rodzicielskie (do końca ważności karty pobytu). Złożyła wniosek o nową kartę pobytu z dostępem do rynku pracy 14 lutego 2020 r. przed wejściem w życie Covid-19.

Czy przedłużyć świadczenie czy zastosować art. 15z specustawy COVID-19?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access