Czy można prowadzić kontrolę co do prawidłowości kwalifikowalności VAT także po zakończeniu okresu trwałości projektu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 3 grudnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W latach 2009-2013 Uniwersytet był beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w ramach którego otrzymał dofinansowanie na rozbudowę głównej siedziby. Projekt został zakończony 31 stycznia 2013 r, a data płatności końcowej to dzień 26 września 2013 r.

Po zakończeniu realizacji projektu w ramach tzw. trwałości projektu Uniwersytet przedkładał raporty (pozostał jeszcze jednej za rok 2018, który będzie składany w i kwartale 2019 roku), w których informował o aktualnym sposobie i przeznaczeniu budynku. Okres trwałości jest liczony był od daty ostatniej płatności, która została przekazana przez instytucję. W związku z powyższym dnia 26 września 2018 r. został zakończony okres trwałości projektu w ramach realizowanej inwestycji. Zwracamy się więc z zapytaniem czy po zakończeniu okresu trwałości możliwe jest prowadzenie w nowym budynku działalności gospodarczej (typu wynajem pomieszczeń, automaty z napojami/przekąskami/punkt ksero) oraz czy jest możliwe wykorzystywanie do celów komercyjnych zakupionego sprzętu w ramach projektu.

Czy prowadzenie działalności komercyjnej po zakończonym okresie trwałości projektu nie wiąże się z negatywnymi konsekwencjami dla Uniwersytetu zważywszy, że w ramach wniosku o dofinansowanie Uniwersytet deklarował kwalifikowalność podatku VAT.

W jakich okolicznościach i czy w ogóle jest możliwe prowadzenie działalności gospodarczej w ramach infrastruktury powstałej z dofinansowanego projektu, czy należy w tym przypadku uwzględniać okres 5-letni czy 10-letni?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX