Czy można promować do klasy programowo wyższej ucznia liceum, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 2 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można promować do klasy programowo wyższej ucznia liceum, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX