Czy można projektować drogę ekspresową poza linią zajętości określoną w decyzji środowiskowej i uzgodnić te wyjścia na etapie ponownej oceny oddziaływania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 3 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można projektować drogę ekspresową poza linią zajętości określoną w decyzji środowiskowej i uzgodnić te wyjścia na etapie ponownej oceny oddziaływania?

Na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wskazany został obszar, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie w postaci linii zajętości oraz obszar, na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie w postaci izolinii hałasu. Projektant w toku wykonywania projektu budowlanego stwierdził, że w linii zajętości stanowiącej teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie mieszczą się niektóre elementy projektowe jak drogi serwisowe, zbiorniki retencyjne, przebudowa sieci infrastruktury technicznej.

Czy możliwe jest zaprojektowanie powyższych rozwiązań poza linią zajętości ale mieszcząc się w linii obszaru, na którym oddziaływać będzie przedsięwzięcie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX