Czy można pozytywnie zaopiniować projekt decyzji dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej na działce klasy RIIIa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 29 maja 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do starosty wpłynął wniosek o zaopiniowanie projektu decyzji dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej słupowej, tj. budowie linii energetycznej napowietrznej, budowie linii energetycznej kablowej na działce klasy RIIIa. Brak jest planu przestrzennego.

Czy można pozytywnie zaopiniować?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX