Czy można pozytywnie rozpatrzeć wnioski o świadczenie wychowawcze, gdy od wydania decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt... - OpenLEX

Czy można pozytywnie rozpatrzeć wnioski o świadczenie wychowawcze, gdy od wydania decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy upłynął prawie rok czasu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W marcu 2021 r. wpłynął do nas wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, na okres zasiłkowy 2019/2021 oraz w czerwcu 2021 (2021/2022) od obywatela Ukrainy.

Ww. nie posiadał wówczas karty pobytu ani decyzji wojewody. Do wniosku dołączył potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt w Polsce. Tutejszy organ na wniosek Pana zawiesił postępowanie (zawieszenie postępowania w lipcu 2021 r.).

W dniu 08.07.2022 r. wnioskodawca dostarczył nam decyzję wojewody o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy oraz o dostępie do rynku pracy. Z decyzji wynika, iż została ona wydana 19.07.2021 r., natomiast jej nie odebrał, dopiero 30.06.2022 r. urząd wojewódzki wydał kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Czy można pozytywnie rozpatrzeć wnioski o świadczenie wychowawcze, gdy od wydania decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy upłynął prawie rok czasu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX