Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jakubik Mateusz
Odpowiedzi udzielono: 22 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można pozyskać od klienta, który dokonuje zamówienia w formie telefonicznej dane osobowe (numer PESEL, imię, nazwisko, nr dowodu osobistego, adres zamieszkania) celem uzyskania zwolnienia od podatku akcyzowego (obowiązek wskazywania danych od 1.01.2019 roku)? Jakie obowiązki ciążą na ADO w związku z pozyskaniem takich danych przez telefon – czy musi przesłać klauzulę informacyjną czy powinien uzyskać zgodę na przetwarzanie danych osobowych? Jeżeli tak, to czy powinien poinformować o treści klauzuli informacyjnej bądź uzyskać zgodę podczas rozmowy telefonicznej, czy też przesłać w innej formie? Czy z takiej rozmowy należałoby sporządzić notatkę służbową, aby móc wykazać okoliczności pozyskania danych w ten sposób?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?