Czy można potrącić z wynagrodzenia pracownika wcześniej niepotrąconą?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Masłowski Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 28 lutego 2006 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Sp. z o.o. zatrudniająca ok. 50 pracowników. W grudniu otrzymaliśmy zajęcie alimentacyjne od komornika na kwotę ponad 20.000 zł. Pracownik średnio zarabia w miesięcznie 2-3000 zł. W wynagrodzeniu płatnym z dołu zapomnieliśmy pracownikowi potrącić kwotę w wysokości 60%. Napisaliśmy pismo do pracownika powiadamiające go o zwrocie nadpłaconej części wynagrodzenia. Kwotę, którą mu "nadpłaciliśmy" przekazaliśmy do komornika, ale pracownik nam tej kwoty jeszcze nie zwrócił.

Czy mamy prawo w następnym miesiącu po dokonaniu 60% potrącenia na rzecz komornika odjąć z reszty wynagrodzenia kwotę jaką nam jest winien z poprzedniego miesiąca? Co będzie jeżeli pracownik ten zarobi tak mało, że nie pokryje jeszcze tej "nadpłaty" ze stycznia?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access