Czy można potrącić z bieżącej wypłaty nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze, które jest ustalone ostateczną decyzją? - OpenLEX

Czy można potrącić z bieżącej wypłaty nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze, które jest ustalone ostateczną decyzją?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona ma przyznane świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko na okres od 2017-10-01 do 2018-09-30. Została wydana decyzja o nienależnie pobranym świadczeniu za okres od stycznia 2018 r. do kwietnia 2018 r. Decyzja o nienależnie pobranym świadczeniu jest już ostateczna. Strona złożyła podanie o umorzenie kwot nienależnie pobranego świadczenia do wójta.

Czy mimo to należy potrącić z bieżącej wypłaty, tj. we wrześniu nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze, które jest ustalone ostateczną decyzją?

Czy wniesione do wójta podanie o umorzenie wstrzymuje wykonanie art. 25 ust. 7 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?