Czy można potrącić wierzytelność nieprzedawnioną z wierzytelnością przedawnioną? - OpenLEX

Czy można potrącić wierzytelność nieprzedawnioną z wierzytelnością przedawnioną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Król Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 18 marca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mam dług 50 tys. zł. Jest to dług wymagalny, nieprzedawniony. Dowiedziałem się jednak, że mój wierzyciel jest także dłużnikiem innej osoby. Dług wynosi 30 tys. i jest przedawniony.

Czy jeżeli wykupię ten dług za połowę ceny to będę mógł dokonać kompensaty mojego długu z długiem wierzyciela, chociaż mój dług jest nieprzedawniony, a mojego wierzyciela przedawniony?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?