Czy można potrącić opłatę za wydanie decyzji z zabezpieczonych roszczeń?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 8 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2019 r. starosta wydał zezwolenie na zbieranie odpadów (punkt skupu złomu). W lutym br. wnioskodawca zwrócił się z wnioskiem o wygaśnięcie przedmiotowego zezwolenia. Do wniosku nie dołączył potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji. Organ kilkakrotnie wzywał wnioskodawcę o uiszczenie opłaty skarbowej, jednak pisma wracają z adnotacją "nie podjęto w terminie". Nadmieniam, że działalność nie jest prowadzona. Co w tej sytuacji powinien zrobić organ? Czy wygasić zezwolenie pomimo braku wniesienia opłaty skarbowej? Czy można potrącić opłatę z zabezpieczonych roszczeń?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX