Czy można poprawić zatwierdzone sprawozdanie finansowe ze względu na to, że nie zostało ono zbadane przez biegłego rewidenta? - OpenLEX

Czy można poprawić zatwierdzone sprawozdanie finansowe ze względu na to, że nie zostało ono zbadane przez biegłego rewidenta?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jurczyga Maciej
Odpowiedzi udzielono: 14 września 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można poprawić sprawozdanie finansowe zatwierdzone z naruszeniem przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości, tj. przed zbadaniem przez biegłego rewidenta?

Czy w takiej sytuacji można uznać, że sprawozdanie finansowe zostało skutecznie zatwierdzone?

Spółka nie poddała obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego za 2015 r., ponieważ nie wiedziała, że ma taki obowiązek. W związku z tym sporządziła niekompletne sprawozdanie finansowe składające się jedynie z bilansu, rachunku zysków i strat i informacji dodatkowej.

Jak w takiej sytuacji powinna postąpić spółka?

Czy może sporządzić brakujące części sprawozdania, poddać badaniu kompletne sprawozdanie i ponownie je zatwierdzić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?