Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka zatwierdziła sprawozdanie dla jednostek mikro, zostało opublikowane. Przy przygotowaniu kolejnego sprawozdania po zmianie księgowości okazało się, że bilans został sporządzony na dzień 1.12.2016 r. a nie na 31.12.2016 r. Rachunek zysków i strat został wykonany na dzień 31.12.2016 r. W konsekwencji powstaje brak spójności między wykonanymi raportami. Sprawozdanie nie było badane przez biegłego rewidenta.

Jakie kroki powinna podjąć spółka aby poprawnie przygotować sprawozdanie za 2017 r., poprawić sprawozdanie 2016 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?