Czy można ponownie odmówić przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z uwagi na to, że w sprawie nie zostały spełnione przesłanki... - OpenLEX

Czy można ponownie odmówić przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z uwagi na to, że w sprawie nie zostały spełnione przesłanki z art. 17 ust. 1b u.ś.r.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 23 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W wyniku odwołania od decyzji odmawiającej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z uwagi na datę powstania niepełnosprawności, SKO przyznało wnioskodawcy świadczenie na okres luty-październik 2021 r.

Wnioskodawca do nowego wniosku o świadczenie pielęgnacyjne dołączył orzeczenie z ZUS wydane bezterminowo, data powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji istniała w dniu 01.10.2019 r. (tj. 69 rok życia).

W związku z powyższym, iż sprawa dotyczy świadczenia pielęgnacyjnego i ponownego niespełnienia warunków ustawy (art. 17 ust. 1b u.ś.r.) przez tego samego wnioskodawcę należy odmówić przyznania świadczenia, czy należy uznać, iż w przedmiotowej sprawie zostało wyrażone stanowisko SKO?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX