Czy można pomniejszyć przychód podatkowy z tytułu umorzonych pożyczek o stratę z działalności inwestycyjnej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 8 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na potrzeby działalności inwestycyjnej w udziały i akcje spółka z o.o. zaciągnęła u udziałowców pożyczkę. Niestety działalność ta zakończyła się fiaskiem i spółka z tego tytułu poniosła stratę. W związku z tym udziałowcy postanowili umorzyć udzielone spółce w tym celu pożyczki.

Czy w obecnej sytuacji można pomniejszyć przychód podatkowy z tytułu umorzonych pożyczek o stratę z działalności inwestycyjnej?

Udzielona pożyczka nie została wykorzystana na działalność obrotową spółki.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX