Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Słomka Kinga
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestorzy wystąpili o zmianę sposobu użytkowania obiektu gospodarczego. Stroną niniejszego postępowania są właściciele sąsiadującej działki. Organ zawiesił postępowanie, albowiem właściciele ci nie żyją. Inwestorzy przeprowadzili po nich postępowanie spadkowe zakończone prawomocnym postanowieniem, z którego wynika, iż spadek nabyło 6 osób. Niestety nie wszyscy spadkobiercy żyją.

Czy wobec tego istnieje podstawa do podjęcia postępowania?

Czy jednak organ powinien żądać uzyskania prawomocnych postanowień spadkowych po tych spadkobiercach, którzy zmarli, a jest ich 3?

W sprawie spadkowej strony składały zapewnienia spadkowe, w których wskazały, jakie osoby dziedziczą po tej zmarłej trójce osób.

Czy to wystarcza?

Inwestorzy uważają, że tak, powołując się na orzeczenie NSA z 30.01.2018 r., II OSK 901/16.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?