Czy można po raz wtóry przedłużyć postępowanie w sprawie cofnięcia pozwolenia zintegrowanego na wniosek prowadzącego instalację?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 7 stycznia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W marcu 2012 r. została rozpoczęta procedura weryfikacji pozwolenia zintegrowanego, która zakończyła się notatką. W sierpniu 2012 r. wszczęto postępowanie w sprawie cofnięcia pozwolenia zintegrowanego (po kontroli WIOŚ, jak również weryfikacji pozwolenia, stwierdzającej funkcjonowanie instalacji z naruszeniem przepisów prawa). W trakcie trwania postępowania prowadzący instalację wielokrotnie wnosił o przedłużenie terminu przedłożenia dokumentacji dotyczącej zmiany pozwolenia. Terminy zostały ostatecznie przedłużone do 30 listopada 2012 r. (zgodnie z ich deklaracją). Do określonego dnia wnioskodawca nie złożył wniosku w związku z tym 18 grudnia 2012 r. zostało wysłane zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji w sprawie cofnięcia pozwolenia zintegrowanego. W odpowiedzi na powyższe zawiadomienie wnioskodawca wystąpił z kolejnym wnioskiem o przedłużenie terminu.

Czy w opisanej sytuacji należy wydać decyzję stwierdzającą cofnięcie pozwolenia zintegrowanego, czy też przedłużać w nieskończoność postępowanie na prośbę prowadzącego instalację?

Jednocześnie dodam, że instalacja pomimo naruszania przepisów warunków posiadanego pozwolenia nadal funkcjonuje.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access