Czy można osobie fizycznej wydać zezwolenie na uprawę i przetwarzanie konopi włóknistych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do organu wpłynął wniosek osoby fizycznej o wydanie zezwolenia na uprawę i przetwarzanie konopi włóknistych (Futura 75) na powierzchni 100 m2. Z zobowiązania do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3 ustawy z 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2050) - dalej u.p.n. wynika, iż na terenach mieszkaniowych w ogródku wnioskodawca zamierza prowadzić działalność wykorzystując do tego: szpadel, grabie, młynek do kawy, sekator. Wnioskodawca przetwarzał będzie konopie dla własnych potrzeb dodając ziarno do żywności, a liście i kwiaty na herbatki dla siebie.

Czy należy wydać zezwolenie na uprawę i przetwarzanie konopi włóknistych?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access