Czy można określić w uchwale rady gminy że właściciel nieruchomości powinien dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi akt zgonu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 11 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy, w związku z art. 6n ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.), w uchwale określającej wzór deklaracji można zamieścić następujący zapis: "Określa się następujący wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1) akt zgonu mieszkańca lub jego kserokopię w sytuacji, gdy właściciel nieruchomości składa deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny..."?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX