Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 19 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Proszę o wyjaśnienie zapisów pod załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z 16.07.2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach - dalej r.k.d.o.s. Pierwsze odesłanie *) mówi o tym, że "dopuszczalne graniczne wartości wymywania w przypadku odpadów składowanych na składowiskach wyposażonych w systemy gromadzenia odcieków kierowanych następnie do oczyszczalni ścieków, z wyjątkiem składników DOC i TDS, uznaje się za spełnione w przypadku wartości wyższych niż określone w tabeli".

Czy zatem pierwsza *) pozwala na rezygnację z przeprowadzania badań 15 parametrów z uwagi na fakt, że składowisko wyposażone jest w ujęcie odcieków kierowanych następnie do oczyszczalni?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?