Czy można ogłosić przetarg publiczny na wykonanie budynku użyteczności publicznej na bazie projektu budowlanego, przedmiaru i specyfikacji technicznej bez projektu wykonawczego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 3 grudnia 2012 r.

PYTANIE

Czy można ogłosić przetarg publiczny na wykonanie budynku użyteczności publicznej na bazie projektu budowlanego, przedmiaru i specyfikacji technicznej bez projektu wykonawczego?

Czy będzie to zgodne § 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego?

Obiekt wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, które może być wydane na podstawie projektu budowlanego.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access