Czy można odwołać się od informacji o przyznaniu dodatku osłonowego, czy mamy obowiązek wysłać takie odwołanie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 19 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy postąpić w opisanej sytuacji?

Petentka we wrześniu złożyła wniosek o dodatek osłonowy.

Gospodarstwo jednoosobowe, opalające dom węglem. Wnioskodawczyni otrzymała informację o przyznaniu dodatku osłonowego w kwocie 500 zł. Środki wypłacono przekazem zgodnie z żądaniem strony.

W dniu 30 listopada 2022 roku osoba ponownie złożyła wniosek o dodatek osłonowy twierdząc, że nie zgadza się z przyznaną kwotą dodatku osłonowego. Według niej powinna otrzymać 1 437 zł.

Wydaliśmy postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia (termin składania wniosków upłynął 31 października). W dniu 13 grudnia napisała wniosek o przywrócenie terminu i chce się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Ustawodawca nie przewidział trybu wydawania decyzji.

Czy można odwołać się od informacji o przyznaniu dodatku osłonowego, czy mamy obowiązek wysłać takie odwołanie?

Pani jest bardzo roszczeniowa, nie przyjmuje do wiadomości żadnych tłumaczeń. Ewentualną odmowę przywrócenia terminu traktuje w kategoriach złej woli, utrudniania jej życia, braku kompetencji z naszej strony, czy wręcz ukrywania przestępczej działalności.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX