Czy można odstąpić od wzywania wykonawców do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, gdy jedna oferta bardzo zawyża średnią arytmetyczną, gdyż jest trzykrotnie wyższa od pozostałych ośmiu złożonych ofert?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopacka-Biculewicz Marzena
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można odstąpić od wzywania wykonawców do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, gdy jedna oferta bardzo zawyża średnią arytmetyczną, gdyż jest trzykrotnie wyższa od pozostałych ośmiu złożonych ofert?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX