Czy można odstąpić od ustanowienia strefy ochronnej obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej gdy pobór wody realizowany jest przez kopalnię podziemną, z poziomu ok. 1000 m np. urządzeniami na tym poziomie, w szybie górniczym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 9 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można odstąpić od ustanowienia strefy ochronnej obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej ustanawianej z urzędu - zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne – dalej pr.wod. - w przypadkach gdy pobór wody realizowany jest przez kopalnię podziemną, z poziomu ok. 1000 m np. urządzeniami zlokalizowanymi również na tym poziomie, w szybie górniczym?

Czy w takiej sytuacji zakaz sformułowany w art. 127 pr.wod. (na terenie ochrony bezpośredniej zakazuje się użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wodnego) można uznać za nieobowiązujący, gdyż na poziomie ujęcia nie ma gruntów?

Podobnie w przypadku placu szybowego, którego powierzchnia w żaden sposób nie oddziałuje na jakość pobieranej wody i nie ma styczności z eksploatowanym poziomem wodonośnym.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX