Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 24 listopada 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatniczka VAT świadcząca usługi gastronomiczne (pizzeria) postanowiła rozbudować miejsce wykonywania działalności w celu urządzania dużych imprez zamkniętych. Inwestycja już jest w toku i część wydatków (stan zamknięty) zostało już poniesione. Wydatki dawały prawo do odliczenia VAT. Obecnie podjęto decyzję o rozdzieleniu usług pizzerii od tych typowo gastronomicznych. W związku z powyższym, mąż podatniczki otworzy działalność gospodarczą dotyczącą imprez gastronomicznych zamkniętych. Powstał problem z inwestycją, którą prowadziła i rozliczała w swojej działalności podatniczka - żona (wszystkie pozwolenia budowlane związane z rozbudową były na jej działalność). Obiekt jest jedną całością. Właścicielem nieruchomości jest mąż, a żona miała jego zgodę na inwestycje.

Czy można odsprzedać lub darować (z VAT należnym) mężowi nakłady inwestycyjne (inwestycja jest jeszcze nie zakończona) do jego działalności na podstawie zestawienia poniesionych nakładów?

Czy może wystarczy użyczyć mężowi obiekt rozbudowany (chociaż jest on oficjalnym właścicielem nieruchomości, jednak budowa była na działalność żony). W przypadku użyczenia - czy należy skorygować VAT naliczony u żony od inwestycji, ponieważ nie ona z tej inwestycji będzie osiągać opodatkowany przychód, a jeżeli poprawią się jej warunki sprzedaży z powodu inwestycji - to w niewielkim stopniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?