Czy można odpad o kodzie 10 01 80 przekazywać osobom fizycznym/gminom? - OpenLEX

Nowość Czy można odpad o kodzie 10 01 80 przekazywać osobom fizycznym/gminom?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 23 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można odpad o kodzie 10 01 80 przekazywać osobom fizycznym/gminom?

W procesie spalania w ciepłowni uzyskujemy odpad o kodzie 10 01 80.

Czy wciąż możemy sprzedawać go gminom/osobom fizycznym do procesu odzysku R5?

Jeśli tak, jakie warunki muszą zostać spełnione przez nas i przez osoby, którym odpad przekazujemy?

Nie da się wprowadzić takiej karty w BDO, w związku z tym, czy wystarczy oświadczenie podpisane przez osobę fizyczną, że ilość x ton odpadów służy do podbudowy drogi i wpisanie tej ilości do ewidencji odpadów w BDO?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX