Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 17 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można odmówić przyjęcia dziecka niepełnosprawnego do przedszkola ze względu na brak warunków do zapewnienia mu realizacji zaleceń z orzeczenia? Dziecko ma 5 lat, jest niepełnosprawne ruchowo, nie chodzi, nie chwyta przedmiotów, samo nie je, nie sygnalizuje potrzeb fizjologicznych, nie mówi. Poradnia napisała że jest na poziomie 2 latka, ale napisali też, że może być w przedszkolu ogólnodostępnym dla dzieci z norma intelektualną. W rekrutacji ma pierwszeństwo, a oprócz zajęć z logopedą nie jesteśmy w stanie zapewnić dziecku bezpiecznych warunków i nic więcej z zaleceń z orzeczenia. Możemy ewentualnie zatrudnić pomoc nauczyciela dla tego dziecka albo nauczyciela wspomagającego, chociaż zgodnie z obowiązującymi przepisami nie musimy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?