Czy można odliczyć VAT od importu, jeśli towary nie stały się własnością podatnika? - OpenLEX

Czy można odliczyć VAT od importu, jeśli towary nie stały się własnością podatnika?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 29 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma z USA, z którą współpracujemy przesłała nam swoje materiały, towary i wyposażenie, które w części były już używane do remontu różnych statków albo zostały z remontów, bo było ich za dużo. Te towary zostały przesłane do naszego magazynu Polskiej firmy. Jako odbiorca tych towarów dokonaliśmy ich odprawy celnej. Przy odprawie został zapłacony przez nas VAT oraz cło. Te materiały i wyposażenie zostaną przesłane do innych krajów według poleceń firmy z USA.

Czy możemy odliczyć VAT od importu, skoro nie są to nasze towary?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX