Czy można odliczyć VAT naliczony wykazany na fakturze, na której wyodrębnione są poszczególne pozycje w następujący sposób: prowizja factoringowa 22% VAT odsetki - zwolnione, koszty przelewów 22% VAT, ubezpieczenie, rejestracja 22% VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 13 grudnia 2005 r.

PYTANIE

Firma ma zawartą umowę factoringu, a na fakturach jakie otrzymuje wyodrębniane są poszczególne pozycje np. prowizja factoringowa 22% VAT odsetki - zwolnione, koszty przelewów 22% VAT, ubezpieczenie, rejestracja 22% VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 9 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u. podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony z wyłączeniem factoringu.

Czy można odliczyć VAT naliczony, wykazany na takiej fakturze (z tak podanymi pozycjami)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access