Czy można odliczyć od dochodu kwotę podwójnie zapłaconych za jeden miesiąc składek ubezpieczenia społecznego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 10 lutego 2005 r.

PYTANIE

Jestem osobą prowadzącą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. W deklaracji PIT-5 odliczam zapłacone składki społeczne.

Co w momencie gdy okaże się, że zapłaciłem składki w większej wysokości niż należne albo np. podwójnie za jeden miesiąc. Czy ma prawo taką kwotę odliczyć od dochodu? Co stanie się z odliczanymi składkami społecznymi, które zapłaciłem za okres kiedy to starałem się o emeryturę, która została mi przyznana po półrocznym okresie starania się. Została przyznana wstecz np. o pół roku. Składki społeczne, które zapłaciłem za ten okres zostaną mi zwrócone przez zakład ubezpieczeń społecznych na podstawie korekt deklaracji, które złożę? Czy słusznie postąpiłem odliczając te składki? Czy może mam możliwość odliczania tych składek, ale później mam traktować zwrócone mi składki jako przychód opodatkowany?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access