Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka zajmuje się produkcją automatyki sterowanej. W wyniku sytuacji związanej z koronawirusem, produkcja znacznie się zmniejszyła, przychody spółki spadły, a część pracowników wzięła urlopy wypoczynkowe.

Jakie są zasady wypłacania postojowego w związku z koronawirusem?

Czy pracownicy biurowy, którzy normalnie przychodzą do pracy, mogą otrzymać 60% miesięcznego wynagrodzenia?

Czy pracownicy produkcji, którzy normalnie przychodzą do pracy, mogą otrzymać 60% miesięcznego wynagrodzenia?

Czy pracownicy, którzy są na urlopie wypoczynkowym w związku z koronawirusem i zmniejszoną produkcją mogą otrzymać 60% miesięcznego wynagrodzenia?

Czy obniżka do 60% wynagrodzenia dotyczy tylko tych pracowników, których pracodawca zwolnił z obowiązku pracy na czas pandemii?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?