Czy można notarialnie sprzedać koncesję (decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie wydobywania kruszywa naturalnego)?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 25 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można notarialnie sprzedać koncesję na wydobywanie, czyli przedsiębiorstwo, w skład którego wchodzi tylko koncesja na wydobywanie ze złoża, wydaną przez starostę i informację geologiczną oraz sprzedawana jest oczywiście nieruchomość, w obrębie której jest udokumentowane złoże w myśl art. 36 ust. 8 ustawy Prawo geologiczne i górnicze?

Czy koncesja - decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie wydobywania kruszywa naturalnego wydana na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą stanowi składnik majątku osobistego, czy może stanowić składnik przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 552 k.c.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX