Czy można nie wyceniać wartości poszczególnych środków trwałych zakupionych w ramach nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 19 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nabyłem przedsiębiorstwo jako zorganizowaną całość za określoną kwotę od dotychczasowego dzierżawcy. Akt notarialny wymienia co wchodzi w skład nabytego przedsiębiorstwa i tak wchodzi tu prawo dzierżawy placu i budynku, co będzie osobno fakturowane przez właściciela, prawa wynikające z umów o zaopatrzenie w wodę, energię, strony internetowej, telefonu oraz wyposażenie baru, kuchni, wyposażenia pokoi bez określania pojedynczej wartości. W umowie jest też zapis, że wartość rynkowa żadnego pojedynczego składnika nie przekracza 10.000 zł.

Czy mogę przyjąć, że cena nabycia przedsiębiorstwa odpowiada wartości rynkowej i zaliczyć całą zapłaconą za przedsiębiorstwo kwotę w koszty bieżące firmy bez określania dodatniej lub ujemnej wartości firmy?

Trudno byłoby ustalić te wartości, gdyż sprzęt jest w dużej mierze zużyty bądź zniszczony, a koszty takiej wyceny byłyby znaczne.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX