Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rudnicka Anna
Odpowiedzi udzielono: 13 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot wystąpił o wydanie zmiany zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Jako miejsce magazynowania odpadów podmiot wskazuje wydzieloną część hali magazynowej, w której naprzemiennie będą magazynowane luzem odpady przewidziane do przetworzenia oraz odpady przewidziane do zbierania.

Czy taki sposób magazynowania będzie prawidłowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?