Czy można nałożyć karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu tymczasowego ustawionego w warunkach samowoli budowlanej na... - OpenLEX

Czy można nałożyć karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu tymczasowego ustawionego w warunkach samowoli budowlanej na okres sezonu letniego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 18 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Wasilewski Filip
Odpowiedzi udzielono: 4 lipca 2017 r.

PYTANIE

Czy można nałożyć karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu tymczasowego ustawionego w warunkach samowoli budowlanej na okres sezonu letniego?

W nadmorskich miejscowościach turystycznych istnieje niepokojące i nagminne zjawisko ustawiania tymczasowych sezonowych obiektów handlowych w miejscach, w których plany miejscowe zakazują takiej zabudowy. Organy nadzoru budowlanego prowadzą dziesiątki postępowań w sprawie opisanych samowoli budowlanych, jednak są one mało skuteczne, gdyż sprawcy wykorzystują wszelkie prawne możliwości celem przedłużania postępowań. W związku z powyższym decyzje nakazujące rozbiórkę uzyskują status ostatecznej po dwóch, trzech miesiącach, czyli po sezonie i obiekty są wówczas dobrowolnie usuwane, a sprawcy pozostają bezkarni, gdyż postępowania karne ze względu na niską szkodliwość czynu są umarzane. Wydaje się że zmiany legislacyjne w tym obszarze są niezbędne. Nie powinno być przyzwolenia, żeby osoba łamiąca prawo była w tej samej, a nawet korzystniejszej sytuacji niż osoba prowadząca legalny handel.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX