Czy można na podstawie zgłoszenia wodnoprawnego wykonać zbiornik retencyjny (staw) i przydomową oczyszczalnię ścieków na terenach powodziowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 15 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można na podstawie zgłoszenia wodnoprawnego art. 394 ust. 1 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne – dalej pr.wod. wykonać zbiornik retencyjny (staw) i przydomową oczyszczalnię ścieków na terenach powodziowych?

Planowane zamierzenia zlokalizowane są na odrębnych działkach i objęte są odrębnymi postępowaniami, lecz w obydwu przypadkach są to tereny powodziowe.

Czy nie powinno to być objęte pozwoleniem wodnoprawnym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX