Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 29 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można mówić o piętrzeniu wody w stawie, jeżeli projektowany staw będzie całkowicie przeprowadzał wodę ze źródła, którą będzie zasilany (staw przepływowy)?

W stanie istniejącym woda wypływająca ze źródła płynie pogłębionym rowem o długości ok. 30 m w linii prostej i wpada wprost do rzeki (brak informacji w WZMiUW na temat tego rowu). Planowana jest inwestycja polegająca na zakopaniu tego rowu oraz wykopaniu stawu, który przylegałby do źródła i przeprowadzał całą wodę do nowego rowu łączącego staw z rzeką.

Czy w przedmiotowym przypadku należy wydać decyzję na piętrzenie wody w stawie za pomocą mnicha piętrzącego (a nie jej gromadzenie) i żądać od wnioskodawcy instrukcji gospodarowania wodą?

Z racji tego, że woda płynąca tym rowem jest wodą powierzchniową płynąca, czy można zakopać ten rów i poprowadzić te wód inną drogą?

Działka, na której znajduje się źródło, jest własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie GDDKiA.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?